Alternatif Barkod

Bu servis aracılığı ile Labs platformu üzerinde yeni alternatif barkod oluşturabilir, oluşturulan alternatif barkodlarınızın listesini çekebilir, alternatif barkod bilgilerini güncelleyebilir veya silebilirsiniz.


POST/v1/products/barcodes

Alternatif Barkod Oluştur

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda yeni bir alternatif barkod tanımlaması yapabilirsiniz.

Request

POST
/v1/products/barcodes
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/products/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "primaryBarcode": "8682417002918",
  "barcode": ["denemeAltBarcode1","denemeAltBarcode2"],
  "source" : ["TRENDYOL","GETIR"],
  "isAlternativeWeight" : true,
  "weight": 400
}'

Response

  "status": "success",
  "message": "Alternatif Barkod bilgileri başarıyla eklendi.",
  "payload": {"count"}
}

GET/v1/products/barcodes

Alternatif Barkod Listesi

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda oluşturduğunuz alternatif barkod listesini çekebilirsiniz.

Request

GET
/v1/products/barcodes
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/products/barcodes?page=1' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
  "items": [
    {
      "primaryBarcode": "86806342276712",
      "barcode": "8683040000289",
      "source": "TEKNOSA",
      "isAlternativeWeight": false,
      "weight": null
    },
    {
      "primaryBarcode": "8682897338460",
      "barcode": "test",
      "source": "TRENDYOL",
      "isAlternativeWeight": false,
      "weight": null
    },
    {
      "primaryBarcode": "deneme",
      "barcode": "12134",
      "source": null,
      "isAlternativeWeight": false,
      "weight": null
    },
    {
      "primaryBarcode": "deneme",
      "barcode": "12134",
      "source": null,
      "isAlternativeWeight": false,
      "weight": null
    },
    {
      "primaryBarcode": "deneme",
      "barcode": "12134",
      "source": null,
      "isAlternativeWeight": false,
      "weight": null
    }
    {
      "primaryBarcode": "denme",
      "barcode": "yeme",
      "source": "HEPSIBURADA",
      "isAlternativeWeight": false,
      "weight": null
    },
    {
      "primaryBarcode": "denme",
      "barcode": "2testt",
      "source": "WEB",
      "isAlternativeWeight": false,
      "weight": null
    }
  ],
  "totalItems": 10,
  "totalPage": 1,
  "currentPage": 1,
  "limit": 10
}
}

GET/v1/products/barcodes/{barcodeId}

Alternatif Barkod Görüntüle

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda kayıtlı barkoda ait alternatif barkodları listeleyebilirsiniz.

Request

GET
/v1/products/barcodes/{barcodeId}
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/products/barcodes/22352352021' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

 {
      "primaryBarcode": "22352352021",
      "barcode": "2testt",
      "source": "WEB",
      "isAlternativeWeight": false,
      "weight": null
    }

PUT/v1/products/barcodes/{id}

Alternatif Barkod Güncelle

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut alternatif barkod bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Request

PUT
/v1/products/barcodes
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/products/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "primaryBarcode": "8682417002918",
  "barcode": ["denemeAltBarcode1","denemeAltBarcode2"],
  "source" : ["TRENDYOL","GETIR"],
  "isAlternativeWeight" : true,
  "weight": 400
}'

Response

  "status": "success",
  "message": "Alternatif Barkod bilgileri başarıyla güncellendi.",
  "payload": {"count"}
}

DELETE/v1/products/barcodes

Alternatif Barkod Sil

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut alternatif barkod bilgilerinizi silebilirsiniz.

primaryBarcode alanı zorunludur.
barcode alanı gönderilmezse tüm alternatif barkodlar için silme işlemi gerçekleştirilir.
source bilgisi gönderilmezse tümü için silme işlemi gerçekleştirilir.

Request

DELETE
/v1/products/barcodes/{id}
curl --location --request DELETE 'https://api.labsoffice.com/v1/products/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--data-raw '{
  "primaryBarcode": "8682417002918",
  "barcode": ["denemeAltBarcode1","denemeAltBarcode2"],
  "source" : ["TRENDYOL","GETIR"]
}'

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Alternatif Barkod başarılı bir şekilde silindi'",
  "payload": {"count"}
}