Depo Yönetimi

Bu servis aracılığı ile Labs platformu üzerinde yeni depo/şube oluşturabilir, mevcut depoların listesini çekebilir, depo güncelleme işlemlerini yapabilir veya depo bilgilerini silebilirsiniz.


POST/v1/stores

Depo Oluştur

Bir Labs hesabı oluşturduğunuzda ONLINE kodu ile hesabınıza ön tanımlı bir depo bilgisi tanımlanır. Eğer buna ek olarak bir depo bilgisi daha eklemek isterseniz bu servis aracılığı ile oluşturabilirsiniz.

Parametreler

 • Name
  name* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Depo / Şube adı

 • Name
  code* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Depo kodu, benzersiz olmalıdır.

 • Name
  erpWarehouseId
  Type
  string
  Description

  Depo bilgilerinizi ERP sisteminiz ile eşleştirmek için bu alanı kullanabilirsiniz.

 • Name
  isDefault
  Type
  boolean
  Description

  Ön tanımlı depo olarak işaretle

 • Name
  isActive
  Type
  boolean
  Description

  Depo aktif/pasif durumu

Request

POST
/v1/stores
  curl --location --request POST 'https://api.labsoffice.com/v1/stores' \
  --header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data-raw '{
    "name": "Online1 Depo",
    "code": "ONLINE2",
    "erpWarehouseId": "2",
    "isDefault": 1,
    "isActive": 1
  }'

Response

  {
    "status": "success",
    "message": "Depo ekleme işlemi başarılı",
    "payload" : {
      "id" : 123 // warehouse id
    }
  }

GET/v1/stores

Depo Listesi

Bu servis aracılığı ile Labs platformu üzerinde oluşturulan depo bilgilerinizi listeleyebilirsiniz.

Servis pagination ile çalışmaktadır. page ve limit parametrelerinin gönderilmesi zorunludur.

Parametreler

 • Name
  page
  Type
  integer
  Description

  Mevcut sayfa bilgisi

 • Name
  limit
  Type
  integer
  Description

  Sayfa başına düşen içerik sayısı

Request

GET
/v1/stores
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/stores?page=1&limit=10' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
"items": [
    {
      "id": 17,
      "name": "Eski Depo",
      "code": "OLD_WR",
      "erpWarehouseId": "1",
      "isDefault": 0,
      "isActive": 0
    },
    {
      "id": 23,
      "name": "erp depo",
      "code": "erp",
      "erpWarehouseId": "12323",
      "isDefault": 0,
      "isActive": 1
    },
    {
      "id": 31,
      "name": "Online Depo",
      "code": "ONLINE",
      "erpWarehouseId": "1",
      "isDefault": 1,
      "isActive": 1
    }
  ],
  "totalItems": 3,
  "totalPage": 1,
  "currentPage": 1,
  "limit": 10
}

GET/v1/stores/{warehouseId}

Depo Görüntüle

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda mevcut olan depo bilgilerinizine ait detayları listeyebilirsiniz.

Request

GET
/v1/stores/{warehouseId}
curl --location --request GET https://api.labsoffice.com/v1/stores/123 \
--header "Authorization: Bearer {API_TOKEN}" \

Response

{
  "id": 17,
  "name": "Eski Depo",
  "code": "OLD_WR",
  "erpWarehouseId": "1",
  "isDefault": 0,
  "isActive": 0
}

PUT/v1/stores/{warehouseId}

Depo Güncelle

Bir Labs hesabı oluşturduğunuzda ONLINE kodu ile hesabınıza ön tanımlı bir depo bilgisi tanımlanır. Eğer buna ek olarak bir depo bilgisi daha eklemek isterseniz bu servis aracılığı ile oluşturabilirsiniz.

Parametreler

 • Name
  name
  Type
  string
  Description

  Depo / Şube adı

 • Name
  code
  Type
  string
  Description

  Depo kodu, benzersiz olmalıdır.

 • Name
  erpWarehouseId
  Type
  string
  Description

  Depo bilgilerinizi ERP sisteminiz ile eşleştirmek için bu alanı kullanabilirsiniz.

 • Name
  isDefault
  Type
  boolean
  Description

  Ön tanımlı depo olarak işaretle

 • Name
  isActive
  Type
  boolean
  Description

  Depo aktif/pasif durumu

Request

PUT
/v1/stores/{warehouseId}
  curl --location --request PUT 'https://api.labsoffice.com/v1/stores/123' \
  --header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data-raw '{
    "name": "Online1 Depo",
    "code": "ONLINE2",
    "erpWarehouseId": "2",
    "isDefault": 1,
    "isActive": 1
  }'

Response

  {
    "status": "success",
    "message": "Depo ekleme işlemi başarılı",
    "payload" : {
      "id" : 123 // warehouse id
    }
  }

DELETE/v1/stores/{warehouseId}

Depo Sil

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut depo bilgilerinizi silebilirsiniz.

Request

DELETE
/v1/stores/{warehouseId}
curl --location --request DELETE https://api.labsoffice.com/v1/stores/123 \
--header "Authorization: Bearer {API_TOKEN}" \

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Depo başarılı bir şekilde silindi"
}