Özellik Değerleri

Bu servis aracılığı ile Labs platformu üzerinde yeni özellik değerleri oluşturabilir, oluşturulan değerlerin listesini çekebilir, özellik değerlerini güncelleyebilir veya silebilirsiniz.


POST/v1/attributes/{attributeId}/items

Özellik Değeri Ekle

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda mevcut olan bir ürün özelliğine yeni değerler ekleyebilirsiniz.

Ön tanımlı olarak sadece "Türkçe" içerik girişleri yapabilirsiniz. Farklı dillerde başlık eklemek için update servisini kullanabilirsiniz.

Parametreler

 • Name
  items* zorunlu
  Type
  array
  Description

  Özellik değerlerini içerir. Birden çok veri insert edebilirsiniz.

 • Name
  items.label
  Type
  string
  Description

  Özellik değeri adı

 • Name
  items.isActive
  Type
  string
  Description

  Aktif/pasif durumu. Zorunlu değildir, gönderilmez ise ön tanımlı olarak true olarak kaydedilecektir.

Request

POST
/v1/attributes/{attributeId}/items
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/attributes/146/items' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  {
    "items" : [
      {
        "label" : "Normal Yaka",
        "isActive" : true
      },
      {
        "label" : "Bisiklet Yaka",
        "isActive" : true
      },
      {
        "label" : "Fransız Yaka",
        "isActive" : true
      }
    ]
  }
}'

Response

  {
    "status": "success",
    "message": "Özellik bilgileri başarıyla eklendi.",
    "payload": [
      {
        "id": 1508,
        "attributeId": 146,
        "label" : "Normal Yaka",
      },
      {
        "id": 1509,
        "attributeId": 146,
        "label" : "Bisiklet Yaka",
      },
      {
        "id": 1510,
        "attributeId": 146,
        "label" : "Fransız Yaka",
      }
    ]
  }

GET/v1/attributes/{attributeId}/items

Özellik Değeri Listele

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda mevcut ürün özelliklerine ait değerlerin listesini çekebilirsiniz.

Request

GET
/v1/attributes/{attributeId}/items
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/attributes/146/items' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

[
  {
    "id": 1493,
    "label": {
      "tr": "Dar Paça"
    },
    "isActive": 1
  },
  {
    "id": 1494,
    "label": {
      "tr": "Geniş Paça"
    },
    "isActive": 1
  },
  {
    "id": 1495,
    "label": {
      "tr": "Normal Paça"
    },
    "isActive": 1
  }
]

GET/v1/attributes/{attributeId}/items/{attributeValueId}

Özellik Değeri Görüntüle

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda kayıtlı ürün özelliği ait bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

Request

GET
/v1/attributes/{attributeId}/items/{attributeValueId}
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/attributes/144/items/1508' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
  "id": 1508,
  "label": {
    "tr": "Fransız Yaka"
  },
  "isActive": 1
}

PUT/v1/attributes/{attributeId}/items/{attributeValueId}

Özellik Değeri Güncelle

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut ürün özelliğine ait ID'si verilen özellik değerinin bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Farklı dillerdeki açıklamaları güncellemek için lang bilgisi gönderebilirsiniz.

Request

PUT
/v1/attributes/{attributeId}/items/{attributeValueId}
curl --location --request PUT 'https://api.labsoffice.com/v1/attributes/2021/items/1508' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '
  {
    "label" : "Yeni Yaka Yeni Ad",
    "isActive" : true,
    "lang" : "tr"
  }
'

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Özellik değeri başarıyla güncellendi.",
  "payload": {
    "id": 1508,
    "attributeId": 146,
    "label": "Yeni Yaka Yeni Ad"
  }
}

DELETE/v1/attributes/{attributeId}/items/{attributeValueId}

Özellik Değeri Sil

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut ürün özelliği değerini silebilirsiniz.

Request

DELETE
/v1/attributes/{attributeId}/items/{attributeValueId}
curl --location --request DELETE 'https://api.labsoffice.com/v1/attributes/145/items/1508' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Özellik değeri başarılı bir şekilde silindi"
}