Müşteriler

Bu servis aracılığı ile Labs platformu üzerinde yeni müşteri oluşturabilir, oluşturulan müşterilerinizin listesini çekebilir, müşteri bilgilerini güncelleyebilir veya silebilirsiniz.


POST/v1/customers

Müşteri Oluştur

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda yeni bir müşteri tanımlaması yapabilirsiniz.

Request

POST
/v1/customers
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/customers' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"fullName": "Sercan Yıldız",
"email": "sercan.yildi3z@labsoffice.com",
"phoneNumber": "5555555555",
"customerSource": "VAGA",
"countryCode": "TR",
"address": {
"addressName": "Ev",
"addressType": [
 "invoice",
 "shipment"
],
"identifier": {
 "customerName": "Sercan Yıldız",
 "phoneNumber": "5555555555",
 "identity": 11111111111
},
"addressDetail": {
 "countryCode": "TR",
 "city": "Giresun",
 "district": "Bulancak",
 "town": "İhsaniye Mh Bahçeli Sk No236 d 131 kat 1",
 "state": null,
 "address": "Bulancak merkez girensun",
 "postalCode": null
},
"isDefault": false,
"company": {
 "companyName": null,
 "taxNumber": null,
 "taxOffice": null
}
}
}'

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Müşteri bilgileri başarıyla eklendi.",
  "user": {
    "fullName": "Sercan Yıldız",
    "email": "sercan.yildi3z@labsoffice.com",
    "phoneNumber": "5555555555",
    "id": 1943028,
    "customerSource": "VAGA",
    "address": {
      "userId": 1943028,
      "addressName": "Ev",
      "identifier": {
        "customerName": "Sercan Yıldız",
        "phoneNumber": "5555555555",
        "identity": null
      },
      "addressDetail": {
        "countryCode": "TR",
        "city": "Giresun",
        "district": "Bulancak",
        "town": "İhsaniye Mh Bahçeli Sk No236 d 131 kat 1",
        "state": "",
        "address": "Bulancak merkez girensun",
        "postalCode": ""
      },
      "isDefault": true,
      "company": {
        "companyName": null,
        "taxNumber": null,
        "taxOffice": null
      },
      "updated_at": "2023-12-28T10:31:57.777000Z",
      "created_at": "2023-12-28T10:31:57.777000Z",
      "_id": "658d4e9d0aa5ccb4e003ea5c"
    }
  }
}

GET/v1/customers

Müşteri Listesi

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda oluşturduğunuz müşteri listesini çekebilirsiniz.

Request

GET
/v1/customers
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/customers?page=1' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
  "items": [
    {
      "id": 1858102,
      "fullName": "Gülay türk",
      "email": "234456998_7000037723_0@labsoffice.com",
      "phoneNumber": "55555555555",
      "customerSource": "HEPSIBURADA",
      "address": null
    },
    {
      "id": 1943012,
      "fullName": "Sercan Yıldız",
      "email": "sercan.yildiz@labsoffice.com",
      "phoneNumber": "5555555555",
      "customerSource": "VAGA",
      "address": {
        "_id": "658d4d770aa5ccb4e003ea5b",
        "userId": 1943012,
        "addressName": "Ev",
        "identifier": {
          "customerName": "Sercan Yıldız",
          "phoneNumber": "5555555555",
          "identity": null
        },
        "addressDetail": {
          "countryCode": "TR",
          "city": "Giresun",
          "district": "Bulancak",
          "town": "İhsaniye Mh Bahçeli Sk No236 d 131 kat 1",
          "state": "",
          "address": "Bulancak merkez girensun",
          "postalCode": ""
        },
        "isDefault": true,
        "company": {
          "companyName": null,
          "taxNumber": null,
          "taxOffice": null
        },
        "updated_at": "2023-12-28T10:27:03.346000Z",
        "created_at": "2023-12-28T10:27:03.346000Z"
      }
    },
    {
      "id": 1943028,
      "fullName": "Sercan Yıldız",
      "email": "sercan.yildi3z@labsoffice.com",
      "phoneNumber": "5555555555",
      "customerSource": "VAGA",
      "address": {
        "_id": "658d4e9d0aa5ccb4e003ea5c",
        "userId": 1943028,
        "addressName": "Ev",
        "identifier": {
          "customerName": "Sercan Yıldız",
          "phoneNumber": "5555555555",
          "identity": null
        },
        "addressDetail": {
          "countryCode": "TR",
          "city": "Giresun",
          "district": "Bulancak",
          "town": "İhsaniye Mh Bahçeli Sk No236 d 131 kat 1",
          "state": "",
          "address": "Bulancak merkez girensun",
          "postalCode": ""
        },
        "isDefault": true,
        "company": {
          "companyName": null,
          "taxNumber": null,
          "taxOffice": null
        },
        "updated_at": "2023-12-28T10:31:57.777000Z",
        "created_at": "2023-12-28T10:31:57.777000Z"
      }
    }
  ],
  "totalItems": 3,
  "totalPage": 1,
  "currentPage": 1,
  "limit": 25
}

GET/v1/customers/{id}

Müşteri Görüntüle

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda kayıtlı müşteri ait bilgileri listeleyebilirsiniz.

Request

GET
/v1/customers/{id}
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/customers/2021' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

[
{
      "id": 1943028,
      "fullName": "Sercan Yıldız",
      "email": "sercan.yildi3z@labsoffice.com",
      "phoneNumber": "5555555555",
      "customerSource": "VAGA",
      "address": {
        "_id": "658d4e9d0aa5ccb4e003ea5c",
        "userId": 1943028,
        "addressName": "Ev",
        "identifier": {
          "customerName": "Sercan Yıldız",
          "phoneNumber": "05435746878",
          "identity": null
        },
        "addressDetail": {
          "countryCode": "TR",
          "city": "Giresun",
          "district": "Bulancak",
          "town": "İhsaniye Mh Bahçeli Sk No236 d 131 kat 1",
          "state": "",
          "address": "Bulancak merkez girensun",
          "postalCode": ""
        },
        "isDefault": true,
        "company": {
          "companyName": null,
          "taxNumber": null,
          "taxOffice": null
        },
        "updated_at": "2023-12-28T10:31:57.777000Z",
        "created_at": "2023-12-28T10:31:57.777000Z"
      }
    }
]

PUT/v1/customers/{id}

Müşteri Güncelle

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut müşteri bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Metod yapım aşamasında.


DELETE/v1/customers/{id}

Müşteri Sil

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut müşteri bilgilerinizi silebilirsiniz.

Request

DELETE
/v1/customers/{id}
curl --location --request DELETE 'https://api.labsoffice.com/v1/customers/2021' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Müşteri silme işlemi başarılı"
}