Kategoriler

Bu servis aracılığı ile Labs platformu üzerinde yeni ürün kartları oluşturabilir, oluşturulan ürün kartlarınızın listesini çekebilir, ürün kartlarınız üzerinden güncelleme yapabilir veya ürün kartlarınızı silebilirsiniz.


POST/v1/categories

Kategori Oluştur

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda yeni bir kategori oluşturabilirsiniz.

Ön tanımlı olarak sadece "Türkçe" içerik girişleri yapabilirsiniz. Farklı dillerde SEO başlık ve açıklamaları eklemek için update servisini kullanabilirsiniz.

Önemli Bilgi : Yeni ürün oluşturmak için en alt seviyedeki kategori ID bilgisi kullanılmalıdır. Seçtiğiniz kategorinin alt kategorileri var ise bu kategori bilgisi ile ürün aktarımı yapamazsınız.

Request

POST
/v1/categories
  curl --location --request POST 'https://api.labsoffice.com/v1/categories' \
  --header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data-raw '{
    "name" : "Yeni kategori",
    "description" : "Seo kategori açıklaması",
    "seoTitle" : "Seo kategori adı",
    "seoDescription" : "<p>Yeni Kategori</p>", // html olarak veri iletebilirsiniz
    "parentId" : 0,
    "referanceId" : null,
    "attributeIds" : [] // kategori özellikleri eklemek için ürün özellikleri listesinden alınan id'leri set edebilirsiniz
  }'

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Kategori bilgileri başarıyla eklendi",
  "data": {
    "id": 1431,
    "name": "Kategori Adı",
    "referanceId": null
  }
}
GET/v1/categories

Kategori Listesi

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda oluşturduğunuz kategori listesini çekebilirsiniz.

Request

GET
/v1/categories
  curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/categories' \
  --header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

[
  {
    "id": 852,
    "name": {
      "tr": "Makyaj"
    },
    "parentId": null,
    "description": {
      "tr": "Makyaj malzemeleri en uygun fiyatlarla example.com'da"
    },
    "referanceId": null,
    "children": [
      {
        "id": 854,
        "name": {
          "tr": "Dudak Makyajı"
        },
        "parentId": 852,
        "description": {
          "tr": ""
        },
        "referanceId": null,
        "children": [
          {
            "id": 855,
            "name": {
              "tr": "Ruj"
            },
            "parentId": 854,
            "description": {
              "tr": ""
            },
            "referanceId": null,
            "children": []
          },
          {
            "id": 856,
            "name": {
              "tr": "Dudak Parlatıcısı"
            },
            "parentId": 854,
            "description": {
              "tr": ""
            },
            "referanceId": null,
            "children": []
          },
          {
            "id": 857,
            "name": {
              "tr": "Dudak Kalemi"
            },
            "parentId": 854,
            "description": {
              "tr": null
            },
            "referanceId": null,
            "children": []
          }
        ]
      }
    ]
  }
]

GET/v1/categories/{categoryId}

Kategori Görüntüle

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda daha önce oluşturulan kategorinize ait detayları listeyebilirsiniz.

Request

GET
/v1/categories/{categoryId}
  curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/categories/123' \
  --header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
  "id": 852,
  "name": {
    "tr": "Makyaj"
  },
  "seoTitle": {
    "tr": "Makyaj Malzemeleri ve Seçkin Makyaj Ürünleri"
  },
  "seoDescription": {
    "tr": "Makyaj Malzemeleri ve Seçkin Makyaj Ürünleri"
  },
  "parentId": null,
  "description": {
    "tr": "Makyaj malzemeleri en uygun fiyatlarla Kozmet.com'da"
  },
  "referanceId": null,
  "children": [
    {
      "id": 858,
      "name": {
        "tr": "Göz Makyajı"
      },
      "seoTitle": {
        "tr": "Göz Makyajı Ürünleri, Çeşitleri ve Fiyatları"
      },
      "seoDescription": {
        "tr": ""
      },
      "parentId": 852,
      "description": {
        "tr": ""
      },
      "referanceId": null,
      "children": [
        {
          "id": 859,
          "name": {
            "tr": "Maskara & Rimel"
          },
          "seoTitle": {
            "tr": "Maskara & Rimel Çeşitleri ve Fiyatları"
          },
          "seoDescription": {
            "tr": "Maskara & Rimel Çeşitleri ve Fiyatları"
          },
          "parentId": 858,
          "description": {
            "tr": null
          },
          "referanceId": null,
          "children": []
        },
      ]
    }
  ]
}

PUT/v1/categories/{categoryId}

Kategori Güncelle

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut kategori bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Farklı dillerdeki açıklamaları güncellemek için lang bilgisi gönderebilirsiniz.

Request

PUT
/v1/categories
  curl --location --request PUT 'https://api.labsoffice.com/v1/categories/123' \
  --header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data-raw '{
    "name" : "Yeni kategori güncel adı",
    "description" : "Seo kategori açıklaması 2",
    "seoTitle" : "Seo kategori adı",
    "seoDescription" : "<p>Yeni Kategori</p>", // html olarak veri iletebilirsiniz
    "parentId" : 0,
    "referanceId" : null,
    "attributeIds" : [], // kategori özellikleri eklemek için ürün özellikleri listesinden alınan id'leri set edebilirsiniz
    "lang" : "tr"
  }'

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Kategori bilgileri başarıyla güncellendi"
}

DELETE/v1/categories/{categoryId}

Kategori Sil

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut kategori bilgilerinizi silebilirsiniz.

Request

DELETE
/v1/categories
  curl --location --request DELETE 'https://api.labsoffice.com/v1/categories/123' \
  --header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Kategori başarılı bir şekilde silindi"
}