POST/v1/orders

Yeni Sipariş Oluştur

Yeni sipariş oluşturmak için gerekli parametreler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Önemli Bilgi : Yeni sipariş oluşturmak için userId bilgisi kullanılmalıdır.


 • Name
  id* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Sipariş ID bilgisidir. Labs API ye ileteceğiniz uniqeu id bilgisidir.

 • Name
  cargoCompany
  Type
  string
  Description

  Kargo kodu bilgisidir. Labs API kabul ettiği kod bilgiliri gönderilmelidir.

  Kargo kodları: ARAS, MNG, YK ...

 • Name
  cargoFee
  Type
  float
  Description

  Kargo fiyatı bilgisidir.

 • Name
  isFreeShipping
  Type
  bollean
  Description

  Kargo ücretli mi? true, false

 • Name
  currency
  Type
  string
  Description

  Para birimi. TRY, USD ...

 • Name
  discountData
  Type
  array
  Description

  Sipariş indirim bilgisidir.

 • Name
  discountData.*.price
  Type
  float
  Description

  Siparişe tanımlı indirim ücreti.

 • Name
  discountData.*.type
  Type
  string
  Description

  Siparişe tanımlı indirim tipi. percent, value

 • Name
  discountData.*.type
  Type
  integer
  Description

  Siparişe tanımlı indirim oranı.

 • Name
  shipmentAddressId* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Sipariş gönderim adres id bilgisidir.

 • Name
  invoiceAddressId* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Sipariş fatura adres id bilgisidir.

 • Name
  orderNote
  Type
  array
  Description

  Sipariş notu.

 • Name
  paymentId
  Type
  string
  Description

  Ödeme id bilgisdir

 • Name
  paymentStatus* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Sipariş ödeme durumu bilgisidir. COMPLETED

 • Name
  priceTotal* zorunlu
  Type
  float
  Description

  Sipariş toplam fiyat bilgisidir.

 • Name
  source* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Sipariş kaynağı bilgisir. Labs tarafından belirlenen kaynaklara sipariş oluşturulabilir.

 • Name
  customerId* zorunlu
  Type
  integer
  Description

  Müşteri servisinden dönen customerId (id) bilgisidir.

 • Name
  warehouseId* zorunlu
  Type
  integer
  Description

  Depo servisinden dönen warehouseId (id) bilgisidir.

 • Name
  products* zorunlu
  Type
  array
  Description

  Ürün bilgilerini içeren datadır.

 • Name
  products.id* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Sipariş ürün kalemi id bilgisidir.

 • Name
  products.title* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Sipariş ürün başlık bilgisidir.

 • Name
  products.barcode* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Sipariş ürün barkod bilgisidir.

 • Name
  products.quantity* zorunlu
  Type
  integer
  Description

  Sipariş ürün adet bilgisidir.

 • Name
  products.weight* zorunlu
  Type
  integer
  Description

  Sipariş ürün ağırlık bilgisidir.

 • Name
  products.unitType* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Sipariş ürün birimi bilgisidir. Adet için 'ADET', Kilogram için 'GRAM' değeri kullanılmalıdır. 'GRAM' için products.weight değeri gram cinsinden hesaplanıp iletilmelidir.

 • Name
  products.status* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Sipariş ürün durumu bilgisidir.

 • Name
  products.price* zorunlu
  Type
  float
  Description

  Sipariş ürün fiyat bilgisidir.

Request

POST
/v1/products
curl --location --request POST 'https://api.labsoffice.com/v1/products' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"id": "1242341",
"cargoCompany": "ARAS",
"cargoFee": 0,
"isFreeShipping" : true,
"currency": "TRY",
"discountData": {
"price": null,
"type": "percent",
"value": 10
},

"shipmentAddressId":"658d4d770aa5ccb4e003ea5b",
"invoiceAddressId": "658d4d770aa5ccb4e003ea5b",
"orderNote": null,
"paymentId": "",
"paymentStatus": "COMPLETED",
"priceTotal": "602.90",
"products": [
{
"id": 13,
"title": "4x4 Alfa AP 40 Arduazlı Membran",
"barcode": "8616161202027",
"quantity": 2,
"weight":null,
"unitType":"ADET",
"status": "COPMLETED",
"price": "199.90",
"vat_rate": 8,
"vat_include": true
}
],
"source": "VAGA",
"customerId": 1943012,
"warehouseId": 184
}'

Response

{
"status": "success",
"message": "Sipariş oluşturma işlemi başarılı.",
"payload": {
"marketplace_id": "1242341",
"source": "VAGA",
"merchant_id": 10100,
"customer_name": "Sercan Yıldız",
"package_id": "LABS820748183840",
"cargo_barcode": "LABS820748183840",
"cargo_company": "ARAS",
"cargo_fee": 0,
"currency": "TRY",
"shipment_address": {
  "invoice_type": "personal",
  "company_name": "",
  "address_name": "Ev",
  "customer_name": "Sercan Yıldız",
  "tax_office": null,
  "country_code": "TR",
  "address": "Bulancak merkez girensun",
  "tax_number": null,
  "phone_number": "05435746878",
  "district": "Bulancak",
  "city": "Giresun",
  "town": "İhsaniye Mh Bahçeli Sk No236 d 131 kat 1",
  "identity": "99999999999"
},
"invoice_address": {
  "invoice_type": "personal",
  "company_name": "",
  "address_name": "Ev",
  "customer_name": "Sercan Yıldız",
  "tax_office": null,
  "country_code": "TR",
  "address": "Bulancak merkez girensun",
  "tax_number": null,
  "phone_number": "05435746878",
  "district": "Bulancak",
  "city": "Giresun",
  "town": "İhsaniye Mh Bahçeli Sk No236 d 131 kat 1",
  "identity": "99999999999"
},
"order_status": "CREATED",
"payment_source": "VAGA",
"user_id": 1943012,
"user_country_code": "TR",
"user_city": "GIRESUN",
"manager_note": null,
"manager_id": 0,
"warehouse_id": 184,
"updated_at": "2023-12-29 11:47:22",
"created_at": "29/12/2023 11:47:22",
"id": 2752184
}
}

GET/v1/orders

Sipariş Listesi

Bu servis aracılığı ile Labs platformu üzerinde oluşturulan siparişlerinizi listeleyebilirsiniz.

Servis pagination ile çalışmaktadır. page ve limit parametrelerinin gönderilmesi zorunludur. Filtreleme yapabilmek için gerekli parametreler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Optional attributes

 • Name
  page
  Type
  integer
  Description

  Mevcut sayfa bilgisi

 • Name
  limit
  Type
  integer
  Description

  Sayfa başına düşen içerik sayısı

 • Name
  status
  Type
  string
  Description

  Sipariş statü bilgisi PENDING_APPROVED, CREATED, PREPARING, COMPLETED, RETURN

 • Name
  source
  Type
  string
  Description

  Platform bilgisi TRENDYOL, HEPSIBURADA, GETIR

 • Name
  cargoCode
  Type
  string
  Description

  Kargo firma bilgisi MNG, ARAS, SURAT, YK, HX

 • Name
  warehouseId
  Type
  integer
  Description

  Depo id bilgisi

 • Name
  createdStartAfter
  Type
  string
  Description

  Başlangıç tarih bilgisi Örnek format : 2023-11-29

 • Name
  updatedStartAfter
  Type
  string
  Description

  Güncelleme tarih bilgisi Örnek format : 2023-11-29

Request

GET
/v1/orders
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/orders?page=1&limit=10' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
"items": [
{
  "id": 2663229,
  "packageId": "",
  "managerId": null,
  "currency": "TRY",
  "source": "HEPSIBURADA",
  "orderStatus": "PENDING_APPROVE",
  "marketplaceId": "65671a96-110c-0c10-3f24-24f406060606",
  "managerNote": null,
  "createdAt": "30/11/2023 10:48:26",
  "isTransfered": 0,
  "isCorporate": false,
  "shipmentAddress": {
    "addressName": "Otomatik Oluşturulan",
    "invoiceType": "personal",
    "identifier": {
      "customerName": "Gülay Türk",
      "phoneNumber": "905061579135",
      "identity": 11111111111
    },
    "addressDetail": {
      "countryCode": "TR",
      "city": "Balıkesir",
      "district": "Balya",
      "town": "Koca Camii",
      "state": "",
      "address": "kocacami mah. mercan sk no:14 KOCA CAMİİ BALYA Balıkesir",
      "postalCode": ""
    },
    "isDefault": 1,
    "company": {
      "companyName": "",
      "taxNumber": "",
      "taxOffice": ""
    }
  },
  "invoiceAddress": {
    "addressName": "Otomatik Oluşturulan",
    "invoiceType": "personal",
    "identifier": {
      "customerName": "Gülay Türk",
      "phoneNumber": "905061579135",
      "identity": 11111111111
    },
    "addressDetail": {
      "countryCode": "TR",
      "city": "Balıkesir",
      "district": "Balya",
      "town": "Koca Camii",
      "state": "",
      "address": "kocacami mah. cami sk. no.9 KOCA CAMİİ BALYA Balıkesir",
      "postalCode": ""
    },
    "isDefault": 1,
    "company": {
      "companyName": "",
      "taxNumber": "",
      "taxOffice": ""
    }
  },
  "warehouseId": 184,
  "totalProductQty": 0,
  "customer": {
    "custumerName": "Gülay türk",
    "custumerEmail": "234456998_7000037723_0@hepsifatura.com",
    "custumerPhoneNumber": "905061579135",
    "custumerIdentity": "11111111111"
  },
  "payment": {
    "paymentId": null,
    "paymentMethod": "MARKETPLACE",
    "paymentStatus": "SUCCESS"
  },
  "shipment": {
    "dispatchStatus": false,
    "dispatchDescription": "",
    "cargoCompany": "HZ",
    "barcodeId": "",
    "trackingId": null,
    "trackingUrl": null,
    "shippingFee": 0
  },
  "provision": {
    "maxPossibleAmount": null,
    "minPossibleAmount": null,
    "maxWeight": null,
    "minWeight": null,
    "unitId": null
  },
  "lines": [
    {
      "id": 12097167,
      "barcodeId": "8693461064371E",
      "status": "CANCELLED",
      "qty": "0.00",
      "requestedQty": "1.00",
      "cancelledQty": 1,
      "price": "2825.0000",
      "currency": "TRY",
      "modelId": null,
      "attributes": [],
      "lineDescription": "Pilsan Taş Ev",
      "thumbnail": "https://static-labs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/products/",
      "provision": {
        "maxPossibleAmount": null,
        "minPossibleAmount": null,
        "maxWeight": null,
        "minWeight": null,
        "unitId": null
      }
    }
  ]
}
],
"totalItems": 1,
"totalPage": 1,
"currentPage": 1,
"limit": 10
}

POST/v1/orders/status

Sipariş Durumu Güncelleme

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda daha önce oluşturulan bir siparişin statüsünü ilerletebilirsiniz.

Geriye yönelik güncelleme yapılamaz, sadece ileriye doğru güncelleme yapılabilir. Örneğin "Yeni" durumundaki bir sipariş "Hazırlanıyor" olarak güncellenebilir ancak "Hazırlanıyor" statüsündeki bir sipariş "Yeni" olarak güncellenemez.

Sipariş Durum Kodları (statusCode)

[
  
  0 => 'Onay Bekliyor',
  1 => 'Yeni',
  2 => 'Hazırlanıyor',
  3 => 'Paketlendi',
  4 => 'Kargoya Verildi',
  5 => 'Tamamlandı'
  6 => 'İptal Edildi'
  7 => 'İade Sürecinde'
  8 => 'İade Edildi'
]

Request

POST
/v1/orders/status
curl --location --request POST 'https://api.labsoffice.com/v1/orders/status' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "orderId": 23655221,
  "statusCode": 1
}'

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Sipariş durumu başarıyla güncellendi"
}

DELETE/v1/orders/{id}

Sipariş Sil

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut sipariş bilgilerinizi silebilirsiniz.

Request

DELETE
/v1/orders/{id}
curl --location --request DELETE 'https://api.labsoffice.com/v1/orders/2021' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Sipariş başarılı bir şekilde silindi"
}