Markalar

Bu servis aracılığı ile Labs platformu üzerinde yeni marka oluşturabilir, oluşturulan markalarınızın listesini çekebilir, marka bilgilerini güncelleyebilir veya silebilirsiniz.


POST/v1/brands

Marka Oluştur

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda yeni bir marka tanımlaması yapabilirsiniz.

Ön tanımlı olarak sadece "Türkçe" içerik girişleri yapabilirsiniz. Farklı dillerde SEO açıklamaları eklemek için update servisini kullanabilirsiniz.

Request

POST
/v1/brands
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/brands' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "name": "Labs",
  "seoTitle": "Labs Marka seo başlığı",
  "seoDescription" : "Labs marka ürünlerini keşfedin.",
  "seoKeywords" : "labs, marka",
  "urlSlug": "labs-marka"
}'

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Marka bilgileri başarıyla eklendi",
  "payload": {
    "id": 2030
  }
}

GET/v1/brands

Marka Listesi

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda oluşturduğunuz marka listesini çekebilirsiniz.

Request

GET
/v1/brands
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/brands?page=1' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
  "items": [
    {
      "id": 1900,
      "name": "Konix",
      "seoTitle": null,
      "seoDescription": null,
      "seoKeywords": null,
      "image": ""
    },
    {
      "id": 1901,
      "name": "Goldwell",
      "seoTitle": null,
      "seoDescription": null,
      "seoKeywords": null,
      "image": ""
    },
    // and more...
  ],
  "totalItems": 63,
  "totalPage": 7,
  "currentPage": 1,
  "limit": 10
}

GET/v1/brands/{id}

Marka Görüntüle

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda kayıtlı markaya ait bilgileri listeleyebilirsiniz.

Request

GET
/v1/brands/{id}
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/brands/2021' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
  "id": 2021,
  "name": "Labs",
  "seoTitle": null,
  "seoDescription": null,
  "seoKeywords": null,
  "image": ""
}

PUT/v1/brands/{id}

Marka Güncelle

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut marka bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Farklı dillerdeki açıklamaları güncellemek için lang bilgisi gönderebilirsiniz.

Request

PUT
/v1/brands/{id}
curl --location --request PUT 'https://api.labsoffice.com/v1/brands/2021' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "name": "Labs Office",
  "seoTitle": "Labs Office Marka seo başlığı",
  "seoDescription" : "Labs Office marka ürünlerini keşfedin.",
  "seoKeywords" : "labs, marka, office",
  "urlSlug": "labs-office-marka",
  "lang" : "tr"
}'

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Marka bilgileri başarıyla güncellendi"
}

DELETE/v1/brands/{id}

Marka Sil

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut marka bilgilerinizi silebilirsiniz.

Request

DELETE
/v1/brands/{id}
curl --location --request DELETE 'https://api.labsoffice.com/v1/brands/2021' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Marka silme işlemi başarılı"
}