Ürün Özellikleri

Bu servis aracılığı ile Labs platformu üzerinde yeni ürün özellikleri oluşturabilir, oluşturulan özelliklerin listesini çekebilir, ürün özelliklerini güncelleyebilir veya silebilirsiniz.


POST/v1/attributes

Özellik Oluştur

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda yeni bir ürün özelliği tanımlaması yapabilirsiniz.

Ön tanımlı olarak sadece "Türkçe" içerik girişleri yapabilirsiniz. Farklı dillerde başlık eklemek için update servisini kullanabilirsiniz.

Önemli Bilgi : Ürün özelliği içerisinde bulunan özellik değerlerini bu servis aracılığı ilk istekte create edebilirsiniz ancak Ürün Özellik Değerleri servisinden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Create işlemini bu servis üzerinden tek seferde yapabilmenizin aksine update ve delete işlemleri için Ürün Özellik Değerleri servisini kullanmalısınız.

Parametreler

 • Name
  attributeName* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Özellik başlık bilgisidir.

 • Name
  dataType
  Type
  string
  Description

  Özellik veri tipidir. Boş gönderilirse ön tanımlı olarak string tipinde kaydedilir.

 • Name
  inputType
  Type
  string
  Description

  Özellik input tipidir. Boş gönderilirse ön tanımlı olarak checkbox tipinde kaydedilir. Bu bilgi, web sitesindeki filtreleme alanında bu özellik bilgisinin hangi HTML input tipinde gösterileceğini belirlemek için kullanılır.

 • Name
  queryName
  Type
  string
  Description

  Query string bilgisidir. Web sitesinde yapılan filtreleme işlemlerinde query string içerisine yazılacak olan bilgidir. Benzersiz (unique) olmalıdır. Boş gönderilirse otomatik oluşturulur.

 • Name
  isRequired* zorunlu
  Type
  boolean
  Description

  true gönderilirse ürün ekleme işlemlerinde zorunlu hale getirilir ve zorunlu veri girişi istenir.

 • Name
  isMultiple
  Type
  boolean
  Description

  Array gibi çoklu seçim işlemlerine destek vermek için true olarak gönderilebilir.

 • Name
  isActive* zorunlu
  Type
  boolean
  Description

  Aktif / Pasif durumu

 • Name
  showTitle* zorunlu
  Type
  boolean
  Description

  Özellik başlığının WEB'de gösterim durumunu belirtir.

 • Name
  integrationId* zorunlu
  Type
  string
  Description

  ERP sisteminize kayıtlı olan özellik bilgisi ile eşleştirme yapmak için bu alanı kullanabilirsiniz.

 • Name
  items* zorunlu
  Type
  array
  Description

  Özellik değerlerini içerir.

 • Name
  items.label* zorunlu
  Type
  string
  Description

  Özellik değeri adı

 • Name
  items.isActive
  Type
  boolean
  Description

  Aktif/pasif durumu. Zorunlu değildir, gönderilmez ise ön tanımlı olarak true olarak kaydedilecektir.

Request

POST
/v1/attributes
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/attributes' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "attributeName": "Paça Tipi",
  "dataType": "string",
  "inputType" : "checkbox",
  "queryName" : "paca-tipi",
  "isRequired" : true,
  "isMultiple" : false,
  "isActive" : true,
  "showTitle" : true,
  "integrationId" : "",
  "values": [{
    "label" : "Dar Paça",
    "isActive" : true
  },{
    "label" : "Geniş Paça",
    "isActive" : true
  },{
    "label" : "Normal Paça",
    "isActive" : true
  }]
}'

Response

  {
    "status": "success",
    "message": "Özellik bilgileri başarıyla eklendi.",
    "payload": {
      "id": 145,
      "name": "Paça Tipi",
      "values": [
        {
          "id": 1490,
          "name": "Dar Paça"
        },
        {
          "id": 1491,
          "name": "Geniş Paça"
        },
        {
          "id": 1492,
          "name": "Normal Paça"
        }
      ]
    }
  }

GET/v1/attributes

Özellik Listele

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda oluşturduğunuz ürün özellikleri listesini çekebilirsiniz.

Servis pagination ile çalışmaktadır. limit parametresini arttırarak tek seferde çekebileceğiniz veri miktarını arttırabilirsiniz.

Request

GET
/v1/attributes
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/attributes?page=1&limit=15' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
  "items": [
    {
      "attributeId": 45,
      "attributeName": {
        "en": null,
        "tr": "Cilt Tipi"
      },
      "dataType": "string",
      "inputType": "checkbox",
      "queryName": "cilt-tipi", // Web filtrelemeleri için URL'de görünecek query adı.
      "isRequired": 0, // zorunlu alan
      "isMultiple": 0, // çoklu veri destekliyor
      "isActive": 1, // aktif/pasif durumu
      "showTitle": 1, // "Cilt Tipi" başlığının WEB'de gösterim durumunu belirtir.
      "integrationId": null, // Varsa ERP referans ID'si
      "values": [
        {
          "id": 430,
          "label": {
            "en": null,
            "tr": "Normal Cilt"
          },
          "isActive": 1
        },
        {
          "id": 431,
          "label": {
            "en": null,
            "tr": "Kuru Ciltler"
          },
          "isActive": 1
        },
        {
          "id": 432,
          "label": {
            "en": null,
            "tr": "Çok Kuru Ciltler"
          },
          "isActive": 1
        }
      ]
    }
  ],
  "totalItems": 1,
  "totalPage": 1,
  "currentPage": 1,
  "limit": 15
}

GET/v1/attributes/{id}

Özellik Görüntüle

Bu servis aracılığı ile Labs platformunda kayıtlı ürün özelliğine ait bilgileri listeleyebilirsiniz.

Request

GET
/v1/attributes/{id}
curl --location --request GET 'https://api.labsoffice.com/v1/attributes/144' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'

Response

{
  "attributeId": 144,
  "attributeName": {
    "tr": "Yaka Tipi"
  },
  "dataType": "string",
  "inputType": "checkbox",
  "queryName": "yaka-tipi",
  "isRequired": 1,
  "isMultiple": 0,
  "isActive": 1,
  "showTitle": 1,
  "integrationId": null,
  "values": [
    {
      "id": 1487,
      "label": {
        "tr": "V Yaka"
      },
      "isActive": 1
    },
    {
      "id": 1488,
      "label": {
        "tr": "Bisiklet Yaka"
      },
      "isActive": 1
    },
    {
      "id": 1489,
      "label": {
        "tr": "Uzun Yaka"
      },
      "isActive": 1
    }
  ]
}

PUT/v1/attributes/{id}

Özellik Güncelle

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut ürün özelliği bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Farklı dillerdeki açıklamaları güncellemek için lang bilgisi gönderebilirsiniz.

Request

PUT
/v1/attributes/{id}
curl --location --request PUT 'https://api.labsoffice.com/v1/attributes/2021' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "attributeName": "Yaka Tipi",
  "dataType": "string",
  "inputType": "checkbox",
  "queryName": "yaka-tipi",
  "isRequired": 1,
  "isMultiple": 0,
  "isActive": 1,
  "showTitle": 1,
  "integrationId": null,
  "lang" : "tr"
}'

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Özellik bilgileri başarıyla güncellendi.",
  "payload": {
    "id": 145,
    "name": "Paça Tipi 3"
  }
}

DELETE/v1/attributes/{id}

Özellik Sil

Bu servis aracılığı ile Labs platformundaki mevcut ürün özelliği bilgilerinizi silebilirsiniz.

Request

DELETE
/v1/attributes/{id}
curl --location --request DELETE 'https://api.labsoffice.com/v1/attributes/145' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
--header 'Content-Type: application/json' \

Response

{
  "status": "success",
  "message": "Özellik başarılı bir şekilde silindi"
}